ЧИМ ПРИВАБЛЮЄ УНІВЕРСИТЕТ?

 1. Соціальною інфраструктурою. 100% забезпеченість гуртожитком.
 2. Висококваліфікованим науково-педагогічним та професорсько-викладацьким складом.
 3. Навчання здійснюється за найсучаснішими навчальними програмами, із використанням інформаційних технологій та інноваційних методів.
 4. Під час навчання в університеті студентам разом із опануванням основної спеціальності надається можливість пройти військову підготовку та отримати перше офіцерське звання.
 5. Під час навчання в університеті, на денній формі навчання, студентам надається можливість паралельно здобути іншу спеціальність на заочній формі навчання.
 6. Під час навчання студенти мають змогу займатися науковою роботою у проблемних групах та наукових гуртках, друкувати статті у наукових вісниках, збірниках, журналах та апробовувати результати досліджень на науково-практичних всеукраїнських і міжнародних студентських конференціях.
 7. Університет піклується про дозвілля студентів через залучення їх до організації та проведення університетських, факультетських, міських культурно-масових заходів. Куратори академічних груп організовують екскурсійні поїздки по Україні та у близьке зарубіжжя.
 8. Із метою сприяння працевлаштування університет організовує зустрічі із роботодавцями за круглими столами, тренінгові семінари, заняття із провідними фахівцями.

 ПОРАДИ БАТЬКАМ

 Перш ніж обрати університет та спеціальність:

 • враховуйте побажання своєї дитини;
 • проконсультуйтеся щодо конкурентоспроможності фахівців цієї спеціальності на ринку праці;
 • ознайомтеся з особливостями навчання у ВНЗ;
 • переконайтеся, що умови проживання у гуртожитку будуть сприятливими для навчання і дозвілля;
 • прорахуйте витрати на навчання дитини: транспорт, побутові потреби, дозвілля, проживання, харчування тощо;
 • ознайомтеся з програмою адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ;
 • з’ясуйте, на якому рівні здійснюється контроль за навчальним процесом;
 • дізнайтеся, як часто інформують батьків про навчально-трудову поведінку студентів.

 ВАШ ВИБІР — ЦЕ МАЙБУТНЄ ВАШОЇ ДИТИНИ, А ТОМУ ВИВАЖЕНО ПРИЙМАЙТЕ РІШЕННЯ.

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

На 5 кафедрах факультету іноземної філології працює понад 70 висококваліфікованих викладачів, серед яких 6 докторів наук і професорів та 40 кандидатів наук.

Факультет готує бакалаврів філології (4 роки навчання), спеціалістів та магістрів філології.

Бакалавр набуває базову вищу освіту в галузі іноземної філології та кваліфікацію викладача іноземної мови і літератури.Спеціаліст або магістр філології отримує повну вищу освіту та кваліфікації викладача двох іноземних мов і літератури.

Також є можливість отримати диплом про перекваліфікацію з другої вищої освіти в сфері іноземної філології.

Студенти можуть вчитися як на бюджетній, так і на комерційній основі.

Чому факультет іноземної філології?

Кар’єрний ріст

Безумовно, для того, щоб домогти успіхів на трудовому поприщі, знання іноземної просто необхідно. У наш час практично жодна компанія не замикається на внутрішньому ринку. Вигоду приносять лише ті підприємства, що неухильно розвиваються, розширюючи коло партнерів.

Навчання за кордоном

Якщо виплануєте продовжити своє навчання в іншій країні, іноземна мова стане вашим провідником. Отримання іноземного вузівського диплому може докорінно змінити все ваше життя. Перед вами відкриються раніше небачені можливості, як у кар’єрі, так і в облаштуванні особистого життя взагалі. Зрозуміло, без іноземної мови вам ніяк не обійтися.

Подорожі

Якщо ви любите подорожувати, знання іноземної мови допоможе вам уникнути різних складнощів. У будь-якій точці земної кулі можна відчувати себе комфортно і впевнено, якщо визнаєте, як донести свою думку оточуючим.

Та ще багато чого іншого…