ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ В КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ факультету іноземної філології у 2023-2024 н.р. (І семестр)

РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ факультету іноземної філології у 2023-2024 н.р. (ІІ семестр)

 

 

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОП “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”:

ОП “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”:

 

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОП “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”:

ОП “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”:

  • ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ  (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за ОП “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)” 2023-2024 н.р.

ОП “Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)”:

  • ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ з практики усного та писемного мовлення польської мови, теорії польської мови, методики навчання польської мови, історії зарубіжної літератури, методики навчання зарубіжної літератури першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) за ОП “Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)”. 2023-2024 н.р.

ОП “Англійська мова і література”:

  • ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ з практичного курсу англійської мови, історії англійської мови, теоретичної граматики англійської мови, порівняльної стилістики англійської та української мов,  порівняльної лексикології англійської та української мов,  вступу до перекладознавства, практики перекладу, історії зарубіжної літератури підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації: 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська, галузі знань 03 Гуманітарні науки. 2023-2024 навчальний рік