ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ,
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) бакалавр)

 

 

ПРОГРАМА 

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ), ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ, ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ

  (035.41 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

 

 

ПРОГРАМА

атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 галузі знань 01 Освіта/Педагогіка  

спеціальності 014  Середня освіта (Мова і література (польська)

 

 

ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ
З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ,
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) ступінь вищої освіти «бакалавр»)

 

 

ПРОГРАМА 

АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» 2019 р.

(денна, заочна форми навчання)

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)
галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

 

 

ПРОГРАМА 

АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

(денна, заочна форми навчання) 2020 р.

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)
галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

 

 

ПРОГРАМА 

АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

(заочна форми навчання)

   (01 Освіта/Педагогіка спеціальність  014 Середня освіта (Мова і література (англійська) ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)