ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ/ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ НІМЕЦЬКОЇ/ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

2022-2023 навчальний рік

 

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ, ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ,
ЛЕКСИКОЛОГІЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ, ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, МЕТОДИКИ
НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО
МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ/ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ/ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

2022-2023 навчальний рік

 

 

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ , ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ
ЛІТЕРАТУРИ, ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВСТУПУ ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

підготовки фахівців першого(бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 035 Філологія
спеціалізації: 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська галузі знань 03 Гуманітарні науки

2022-2023 навчальний рік

 

 

 

ПРОГРАМА

атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 галузі знань 01 Освіта/Педагогіка  

спеціальності 014  Середня освіта (Мова і література (польська)