1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки
2. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів 
3. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
4.  «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
5.  Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції
6. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
7. Культурно-історичні виміри сучасної полоністики: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, м. Кам’янець-Подільський, 10 грудня 2020 р. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Видавництво «Рута», 2020. 136 с.
8. Методика викладання філологічних дисциплін
9. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології
10. Культурно-історичні виміри сучасної славістики:
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції