Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20

Відбувся захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20 галузі знань 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Практика проходила на базі

Звіт магістрантів про проходження Виробничої педагогічної практики у ЗЗСО

Звіт магістрантів про проходження Виробничої педагогічної практики у ЗЗСО

4 квітня 2023 року здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) звітували про проходження Виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти, яка є обов’язковим освітнім компонентом освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова

Захист «Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня освіти денної форми навчання

Захист «Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня освіти денної форми навчання

На факультеті іноземної філології відбувся захист «Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти» здобувачів вищої освіти першого курсу, академічна група Ang1 – M22, які навчаються за навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня галузі знань 01 Освіта

Настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20

Настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20

31 березня 2023 року відбулася настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20 галузі знань 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова

Звітують про практику здобувачі вищої освіти четвертого року навчання

Звітують про практику здобувачі вищої освіти четвертого року навчання

7 березня 2023 року здобувачі вищої освіти четвертого курсу (група Nim1-B19) прозвітували про результати проходження виробничої педагогічної практики. Члени комісії (доцент Главалька О.І., доцент Голубішко І.Ю., доцент Лебідь І.Ю.) поспілкувалися зі здобувачами вищої освіти щодо цілей та виконаних завдань, успіхів

Звітна методична конференція магістрантів

Звітна методична конференція магістрантів

Відбулась науково-методична конференція здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, на якій були представлені результати виконання індивідуальних дослідницьких завдань, проведених під час проходження ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Робота конференції відбувалась шляхом проведення двох секційних засідань. 31 жовтня 

Розпочались Виробничі педагогічні практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти!

Розпочались Виробничі педагогічні практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти!

Відповідно до навчальних планів підготовки магістра галузі знань 01 Освіта /Педагогіка, спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) та 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) здобувачі вищої освіти другого року навчання розпочали виробничі практики. 26 вересня на платформі

Настановна конференція з виробничої перекладацької практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B19

Настановна конференція з виробничої перекладацької практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B19

19 вересня 2022 року відбулась настановна конференція з виробничої перекладацької практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B19 галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) за освітньо-професійною програмою “Англійська мова і література”. Виробнича перекладацька

Відбулась настановна конференція з Виробничої педагогічної практики!

Відбулась настановна конференція з Виробничої педагогічної практики!

19 вересня на платформі Google Meet  відбулась настановна конференція з Виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти 4 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Керівник практики факультету Тетяна Білоусова поінформувала присутніх про терміни проходження і захисту практики, навчальні

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19

21 квітня 2022 року відбувся захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19 спеціальності 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мові та літератури (переклад включно), перша – англійська. Практика тривала 3 тижні з 28 березня по 15 квітня 2022 року