СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

 

СТЕПАНЯНЦ Владислав Олексійович, студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Голова студентської ради факультету іноземної філології;

 

 

 

 

 

 

КАСЯНЧУК Софія Сергіївна, студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

заступник голови студентської ради факультету іноземної філології;

 

 

 

 

 

 

 

ЯГОЛЬНИК Ірина Русланівна, студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

очільниця культурно-мистецького сектора;

 

 

 

 

 

 

 

НЕТЕЧА Єлізавета Олександрівна, студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

очільниця наукового сектора;

 

 

 

 

ВЕНГРИНСЬКА Роксолана Русланівна, студентка ІV курсу першого «бакалаврського» рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)),

секретар студентського самоврядування;

Голова профбюро студентів, аспірантів і докторантів факультету іноземної філології

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРЯМИХ ТАЄМНИХ ВИБОРІВ студентів до колегіальних органів управління та органів громадського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

СТУДЕНТСЬКИЙ СЕНАТ К-ПНУ

ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ