Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

 

КАТАЛОГ навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2023-2024 навчальний рік

 

КАТАЛОГ  навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2023-2024 навчальний рік

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

 

 

 

 

 

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (САЙТ УНІВЕРСИТЕТУ)