МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

1. Міжнародна науково-практична конференція

«Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти»

Програми: 20192020, 2023

Матеріали конференції: 20192020, 2023

2. Міжнародна наукова конференція

“Культурно-історичні виміри сучасної славістики”

Програми: 2023
3. Міжнародна наукова конференція

«Культурно-історичні виміри сучасної полоністики»

 

Матеріали конференції. 2020
ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція

«Текст і дискурс: комунікативно-когнітивні перспективи»

https://englishcontext.kpnu.edu.ua
2. Всеукраїнська науково-практична конференція

«Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»

Програми конференції: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Матеріали конференції: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

РЕГІОНАЛЬНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Регіональна науково-практична конференція

«Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»

Програми: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
КОНФЕРЕНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
1. Наукова конференція за підсумками НДР викладачів, докторантів та аспірантів Програми: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Звіти: 2019, 2020, 2022, 2023

2. Наукова конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Програми: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Звіти: 2020, 2021, 2022, 2023