Упродовж І семестру 2021-2022 н.р.

13.09 – 22.09.2021 (заочна), 04 – 11.10.2021 (денна)

20-29.09.2021 (заочна), 04-11.10.2021 (денна)

Упродовж 10 днів після завершення практики:

18.10.21 – 05.11.21 Моніторинг ОПП:

01-08.11.2021 (денна), 08-24.11.2021 (заочна, магістри), 29.11 – 15.12.2021 (заочна, бакалаври)

22.11 – 06.12.2021 (денна), 08-24.11.2021 (заочна, магістри), 29.11 – 15.12.2021 (заочна, бакалаври)

Грудень 2021

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

Результати “Анкети для студентів, які пройшли практику” (червень 2022 р.)

Результати анкети “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину” (квітень-червень 2022 р.)

Результати анкети про безпечне освітнє середовище в К-ПНУ (березень 2022 р.)

Результати анкети “Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ” (лютий 2022 р.)

Результати анкети “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання» (лютий 2022 р.)

Результати анкети про безпечне освітнє середовище в К-ПНУ (2021 р.)

Результати анкети “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину” (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети “Організація освітнього процесу в К-ПНУ” (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину» (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети “Формування переліку вибіркових навчальних дисциплін”

Результати анкети “Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ”

Результати анкети “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2021 р.)

Результати анкети «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / дипломної роботи)» (вересень-жовтень 2021 р.)

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ. АРХІВ