Упродовж І семестру 2021-2022 н.р.

13.09 – 22.09.2021 (заочна), 04 – 11.10.2021 (денна)

20-29.09.2021 (заочна), 04-11.10.2021 (денна)

Упродовж 10 днів після завершення практики:

18.10.21 – 05.11.21 Моніторинг ОПП:

01-08.11.2021 (денна), 08-24.11.2021 (заочна, магістри), 29.11 – 15.12.2021 (заочна, бакалаври)

22.11 – 06.12.2021 (денна), 08-24.11.2021 (заочна, магістри), 29.11 – 15.12.2021 (заочна, бакалаври)

Грудень 2021

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

Результати анкети “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2021 р.)

Результати анкети «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / дипломної роботи)» (вересень-жовтень 2021 р.)

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ. АРХІВ