Анкета “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”

Анкета для виявлення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни/практики/курсової/дипломної роботи)

Анкета для студентів “Освітня програма спеціальності очима здобувача освіти”

Анкета для студентів, які пройшли практику

Анкета для студентів, які проживають у гуртожитках університету

Анкета випускника закладу загальної середньої освіти

Анкета для студентів-першокурсників

Анкета студента про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Визначення якості організації освітнього процесу у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Анкета якість навчання