ЄРЕМЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Закінчила Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім. В.П. Затонського у 1992 році. Захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філологічних наук у 2008 році. У Київському університеті ім. Б. Грінченка працює з 2008 року.

 

 

КЕБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури КПНУ ім. І. Огієнка.

1980 року закiнчив Кам’янець-Подiльський державний педагогiчний iнститут (фiлологiчний факультет, спецiальнiстъ — росiйська мова та лiтература) з відзнакою.

2003 в Інститутi лiтератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України захистив дисертацiю на тему «Творчість А.П. Платонова і світова література ХХ ст.» і отримав науковий ступінь доктора фiлологiчних наук.

2005 року отримав вчене звання професор кафедри зарубіжної літератури та загального мовознавства

Автор близько 300 наукових праць, серед яких 42 навчальних і навчально-методичних посібника, 7 монографій (5 – у співавторстві),  наукові статті.

 

 

КАЗИМИРОВА ІРИНА АНДРІЇВНА

Працює в НАН України,  кандидат філологічних наук

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію «Семантична структура і парадигматичні відношення дієслівно-інфінітивних словосполучень у сучасній російській мові».

Займається теорією термінознавства, історією та лексикографічним опрацюванням лінгвістичної термінології. Працює над докторською дисертацією “Термінографічна параметризація історії становлення лінгвістичної термінології в українській мові”.

 

 

ШУЛИК ПОЛІНА ЛЬВІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи факультету іноземної філології КПНУ ім. І. Огієнка.

1978 року закiнчила Кам’янець-Подiльський державний педагогiчний iнститут (фiлологiчний факультет, спецiальнiстъ — росiйська мова та лiтература) з відзнакою.

1996 року при Інститутi лiтератури НАН України у Києвi захистила дисертацiю на тему «Концепція митця в естетичній програмі «Серапіонових братів» i отримала науковий ступінь кандидата фiлологiчних наук.

2003 року отримала звання доцент кафедри зарубіжної літератури та загального мовознавства

Автор понад 100 наукових праць, серед яких 40 навчальних посібників, 3 монографії (2- у співавторстві), методичні рекомендації, наукові статті, тези.

 

 

ДВОРНИЦЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства,  заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету іноземної філології КПНУ ім. І. Огієнка.

У 1980 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педінститут ім. В. П. Затонського за спеціальністю «Російська мова та література». Кандидатську дисертацію на тему «Словотворча синонімія та варіантність абстрактних іменників в російській писемності XVII століття (у зіставленні з українською)» захистила у 1994 р. (Київський ДПІ).

 

 

БІЛОУСОВА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства

Свою трудову діяльність почала на посаді секретаря навчальної частини Кам’янець-Подільського педагогічного інституту ім. В. П. Затонського.

В 1982 році закінчила Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім. В. П. Затонського та отримала диплом з відзнакою і кваліфікацію «вчитель російської мови та літератури».

В спеціалізованій раді Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України захистила кандидатську дисертацію «Фразеологическая деривация в современном русском языке (лексические производные)».

 

 

  ТЕТЯНА МЕЛЬНИК (АХМАМЕТЬЄВА)

 

 

Генеральний секретар Федерації пауерліфтингу України PLF

 

 

КОЗЛОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

Директор Кам’янець-Подільського ліцею І-ІІІ ступенів “Славутинка”  Хмельницької обласної ради

 

 

ШЕЛЮГ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

 

Голова правління Концерну «НІКО Менеджмент»