ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання. 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання. 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (польська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання. 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “03 Гуманітарні науки”, спеціальності “035 Філологія”, спеціалізації “035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)” за освітньо-професійною програмою “Англійська мова і література”), денної форми навчання. 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці, за умовами перехресного вступу). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці, за умовами перехресного вступу). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці). 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання. 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 10 місяців). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці, за умовами перехресного вступу). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці).