НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ,
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) бакалавр)

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ),
ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ,
ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ,
СТИЛІСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ

  (035.04 Філологія. Германські мови та література (переклад включно) бакалавр)

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(014.02 Середня освіта (Мова і література (польська) бакалавр)

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) бакалавр)