Анкета “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”

Анкета “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АНКЕТИ “ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ”

Анкета для студентів “Освітня програма спеціальності очима здобувача освіти”

Анкета для студентів, які пройшли практику

Анкета для студентів, які проживають у гуртожитках університету

Анкета для студентів-першокурсників

Анкета студента про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Анкета якість навчання

Опитування ректорату серед здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка«Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину»

Опитування ректорату серед науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка«Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину»