Анкета “Викладач очима студента”

Формування індивідуальної освітньої траєкторії:

 Моніторинг ОПП:

Організація освітнього процесу:

Упродовж 10 днів після завершення практики:

Академічна доброчесність:

Безпека освітнього середовища:

Профорієнтація:

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

Результати “Анкети для студентів, які пройшли практику” (січень 2023 р.)

Результати анкети “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2022 р.)

Результати “Анкети для студентів, які пройшли практику” (червень 2022 р.)

Результати анкети “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину” (квітень-червень 2022 р.)

Результати анкети про безпечне освітнє середовище в К-ПНУ (березень 2022 р.)

Результати анкети “Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ” (лютий 2022 р.)

Результати анкети “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ за допомогою технологій дистанційного навчання» (лютий 2022 р.)

Результати анкети про безпечне освітнє середовище в К-ПНУ (2021 р.)

Результати анкети “Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину” (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети “Організація освітнього процесу в К-ПНУ” (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину» (листопад-грудень 2021 р.)

Результати анкети “Формування переліку вибіркових навчальних дисциплін”

Результати анкети “Психологічна безпека освітнього середовища в К-ПНУ”

Результати анкети “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” (жовтень-листопад 2021 р.)

Результати анкети «Визначення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок і критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни / практики / курсової / дипломної роботи)» (вересень-жовтень 2021 р.)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АНКЕТИ “ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ”

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ. АРХІВ