АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

Ефективності науково-дослідної діяльності колективу факультету сприяє діючі при кафедрі германських мов і зарубіжної літератури аспірантура та докторантура Кількість захищених під керівництвом викладачів факультету докторів філологічних наук, професорів О.В. Кеби, С.Д. Абрамовича, О.С. Волковинського випускниками дисертацій дозволяє говорити про це:

2005 року здійснено захист дисертації:

 • С.Ю. Пірошенко з теми «Поэтика Иннокентия Анненского как выражение экзистенциального мировосприятия» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література.
 • В.А. Папушиною з теми «Рецепція античної міфології в поезії українського і російського символізму (типологічний аспект)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

2007 року здійснено захист дисертації:

 • А.О. Лавровою з теми «Простір і час у «малій прозі» М.О. Булгакова» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література

2008 року здійснено захист дисертацій:

 • Т.В. Кебою з теми «Принципи структурної організації лірики Інокентія Анненського» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література.
 • Л.П. Статкевич з теми «Форми та функції інтертекстуальності в поезії Т.С. Еліота» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.

2009 року здійснено захист дисертацій:

 • В.С. Кшевецьким з теми «Особливості архітектоніки поетичних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного (порівняльно-типологічний аспект)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.
 • Г.В. Фоміною з теми «Німецькомовна драматургія 60 – 80-х рр. ХХ ст.: Своєрідність трансформації традиційних сюжетів та образів» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн
 • Н.В. Ситник з теми “Фентезі Д.Р.Толкіна: архетиповий вимір художньої структури” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн
 • І.А. Свідер з теми «Речовий світ в романістиці В. Скотта та Е. Т. А. Гофмана» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.

2010 року здійснено захист дисертацій:

 • А.І. Миколайчук з теми «Поетика мотиву в романах Фолкнера кінця 1920-х-поч. 1930-х рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • О.В. Ситник з теми «Мала проза В.Фолкнера і М.Хвильового : форми та засоби психологізму». на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.

2011 року здійснено захист дисертацій:

 • К.Й. Гільдебрант з теми «Угрупування «сердиті молоді люди» як літературна контркультура середини ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • Т.В. Мітроусовою з теми «Наратологічні аспекти художньої еволюції Дж. Джойса» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • О. Г. Шаповал з теми «Жанрова еволюція творчості В. Ґолдінґа 1950–1980-х років» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • О.М. Литвинюк з теми «Своєрідність переосмислення традиційних сюжетів та образів у творчості В. Голдінга» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • Т.О. Джурбій з теми «Українська драма ІІ половини ХІХ ст. за запозиченими сюжетами: транспозиція змісту (на матеріалі творів М. Старицького та М. Кропивницького)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

2012 року здійснено захист дисертацій:

 • О.С. Волковинським з теми «Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук з зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.
 • О.О. Добринчук з теми «Трансформація сюжетно-образних мотивів гомерівського епосу в літературі ХХ – поч. ХХІ ст.: основні тенденції та закономірності» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.
 • Р.М. Семелюком з теми «Мала проза Дж. Джойса і А.П. Чехова: типологія поетики» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.
 • О.М. Колупаєвою з теми «Порівняльно-типологічний аналіз англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ — початку ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

2013 року здійснено захист дисертацій:

 • І.В.Остапенко з теми «Пейзажний дискурс як картина світу в російській ліриці 60-70-хх рр.. ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література.
 • І.В. Барчишиною з теми «Емфатичність епітетних структур у поетичному творі (на матеріалі поезій М. Волошина та В. Свідзінського)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.
 • М.В. Іконніковою з теми «Інтертекстуальна парадигма антиутопічного художнього дискурсу першої половини ХХ ст.: порівняльно-типологічний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • В.Ф. Алексенко з теми «Концепція натури в ідейно-естетичній системі англійського сентименталізму» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • О.Р. Крючковою з теми «Романи Г. Нормінтона у форматі постмодерністської ідейно-естетичної парадигми» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • І.Ю. Голубішко з теми «Проблематика деталей предметно-художньої зображальності у прозі В.Г. Короленка» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література.

2014 року здійснено захист дисертацій:

 • Шенкнехт Н.М. з теми «Поетика Джозефа Конрада як вираження екзистенціального типу художньої свідомості» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • Хохель Д.Ю. з теми «Епітетарій сучасного англійського й українського фентезі (твори С. Кларк і Г. Пагутяк)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.
 • Чайковською О.В. з теми «Поетика драматизації в романах В.С. Моема» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.
 • Співачук В.О. з теми «Поетика сюжету і композиції в оповіданнях Пантелеймона Романова» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література.

2015 року здійснено захист дисертацій:

 • Лівіцькою О.В. з теми «Еволюція епітетної системи в поетичних текстах Т.С. Еліота» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн.

2016 року здійснено захист дисертацій:

 • Расевич Л. П. з теми «Шерлок Холмс А. Конан Дойля як інтерпретація «міфу надлюдини» у форматі мідллітератури» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн
 • Мельничук І.М. з теми «Образ иностранца в творчестве Достоевского в контексте почвеннических идей» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література.

2019 року здійснено захист дисертацій:

 • Комарніцькою Л. М. з теми «Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX – початку XXI століть» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.
 • Жиленко І. Р. з теми «Мала проза української й російської літературної еміграції 1919–1939 рр.: проблемно-тематична та жанрово-стильова типологія» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.