ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))”, денної форми навчання – 2021. 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))”, денної форми навчання – 2021. 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (польська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)”, денної форми навчання – 2021 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “03 Гуманітарні науки”, спеціальності “035 Філологія”, спеціалізації “035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)” за освітньо-професійною програмою “Англійська мова і література”), денної форми навчання – 2021. 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці, за умовами перехресного вступу). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці, за умовами перехресного вступу). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”, денної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці). 

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Бакалавр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання. 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (англійська)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 10 місяців). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці, за умовами перехресного вступу). 

 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню “Магістр”, галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, спеціальності “014 Середня освіта. Мова і література (німецька)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)”, заочної форми навчання (Термін навчання – 1 рік 4 місяці).