ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) залишайте ТУТ

 

 

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Мова і література (польська, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  014 Середня освіта (Мова і література (польська) галузі знань  01 Освіта / Педагогіка

Відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта (Мова і література (польська, англійська) залишайте ТУТ

 

 

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  014 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань  01 Освіта / Педагогіка

Відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька) залишайте ТУТ

 

 

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Англійська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Відгук на освітньо-професійну програму “Англійська мова і література” залишайте ТУТ

 

 

ПРОЄКТ ЗМІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

 

 

ПРОЄКТ ЗМІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

Відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) ТУТ