Оголошено конкурс щодо заміщення вакантного бюджетного місця державного замовлення для студентів групи Nim1-B19 спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).

Перелік документів:

1. Заява на ім’я ректора
2. Копія індивідуального плану
3. Довідка про склад сім’і
4. Довідка про доходи
5. Характеристика за підписом куратора
Подання документів до 15.01.2020
КОНКУРС ЩОДО ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОГО БЮДЖЕТНОГО МІСЦЯ!