5 листопада 2019 року на факультеті іноземної філології відбулася ХІ наукова конференція молодих вчених, яка підбила підсумки НДР молодих викладачів та аспірантів факультету за рік і засвідчила зростання якісного показника цієї роботи.

Учасники працювали в підсекції Іноземної філології. Основні напрямки досліджень визначалися як проблематикою колективних тем, які розробляються на кафедрах факультету, так і проблемами індивідуальних наукових розвідок. Тематика цих розвідок засвідчує розмаїття наукових інтересів учасників конференції. Особливо жваво обговорювалися наукові роботи з методики викладання іноземних мов та дидактики. Учасники ділилися думками, припущеннями та власним досвідом. Не залишилися поза увагою й  роботи, які були присвячені дослідженню літературних творів та різним аспектам мовознавства. Молоді викладачі презентували результати своїх досліджень у різних формах, зокрема і у вигляді мультимедійних презентацій. Також однією із форм роботи підсекції була демонстрація практичного використання результатів досліджень. Усе це сприяло ґрунтовному обговоренню проблем та створенню дружньої невимушеної атмосфери. Всі доповіді були підготовлені на достатньому науковому рівні.

Важливим результатом роботи конференції було прийняття практичних висновків та рекомендацій, в яких відображено позицію учасників. Конференція засвідчила, що молоді викладачі факультету іноземної філології ведуть плідну науково-дослідну роботу, розробляють актуальні проблеми, що мають вагоме теоретичне та практичне значення. Результати їх досліджень відображено у фахових наукових збірниках та у збірниках наукових праць університету.

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Позначено на: