Увага анкетування!

Увага анкетування!

Увага! Опитування для здобувачів вищої освіти заочної форми здобуття вищої освіти І-ІІ курсів освітнього ступеня “магістр” з 08.11-24.11.2021 р. через анкети: Анкета “Організація освітнього процесу в К-ПНУ” Анкета «Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період

УВАГА!!! АНКЕТУВАННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

УВАГА!!! АНКЕТУВАННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Анкета “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”.  Покликання на форму для заповнення анкети:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBwpfdrMtOIxxBaFtBw5WSef4N13w11IRinLq0kt9AeVdKsw/viewform?usp=sf_link