25 червня 2024 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Людмили Капличної «Художньо-документальна проза Олекси Гай-Головка: проблематика і жанрова специфіка» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія. Науковий керівник – Олег Рарицький, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Голова разової спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 035 Філологія – Людмила Марчук, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Опоненти: Валентина Біляцька, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Наталія Мафтин, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Рецензенти: Олександр Кеба, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Ольга Шаповал, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Захист відбувся згідно з Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 44 від 12 січня 2022 року (зі змінами).

Члени ради одноголосно проголосували за присудження ступеня доктора філософії Людмилі Капличній.

Вітаємо з успішним захистом дисертації! Бажаємо подальших успіхів у науковій та професійній діяльності!

За інформацією пресцентру

Участь науково-педагогічних працівників факультету у роботі спеціалізованої разової ради з присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія
Позначено на: