У 2024 році для вступу до закладів вищої освіти кожен вступник на програми бакалаврату і магістратури має написати мотиваційний лист.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до К-ПНУ на певну освітню програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційні листи є обов’язковими для всіх категорій вступників на освітні програми спеціальностей освітніх ступенів бакалавра та магістра К-ПНУ за всіма джерелами фінансування здобуття вищої освіти.

Заклади вищої освіти затверджують власні вимоги до мотиваційних листів вступників.

Пропонуємо ознайомитися з порадами щодо написання мотиваційного листа, порядком подання та критеріями зарахування мотиваційних листів вступників до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2024 році за покликаннями:

Поради вступникам щодо написання мотиваційного листа

Зразок мотиваційного листа

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка у 2024 році  (Додаток 13. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2024 році)

Приймальна комісія К-ПНУ

Вступ-2024: поради щодо написання мотиваційного листа
Позначено на: