1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки

 

2. Методика викладання філологічних дисциплін

 

3. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології

 

4. Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології КПНУ ім. Огієнка

 

5. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

6. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів 

 

7. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

8. «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

 

9. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції

 

10. «Мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти» (з 2020р.) (“Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти” (до 2020 р.): збірник матеріалів Міжнародної студентської Інтернет-конференції

 

11. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

 

12. Культурно-історичні виміри сучасної полоністики: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, м. Кам’янець-Подільський, 10 грудня 2020 р. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Видавництво «Рута», 2020. 136 с.